Vilka vi är

Larssons Trädgård & Odling.

Allmänt

Larssons Trädgård & Odling respekterar och värnar om din personliga integritet. Du ska vara trygg i dina kontakter med oss och vi är måna om din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Rätten till privatliv finns också uttryckt i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I regeringsformen finns också en grundlagsskyddad rätt till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter.

Vi vill med denna integritetspolicy informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter och hur du kan kontakta oss.

Kakor (Cookies)

När du använder vår hemsida och andra digitala medier samlas uppgifter in via cookies och liknande. Detta görs endast efter ett separat godkännande. Då lagras information om din användning av webbsidan. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling så som operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår hemsida där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss, via vår hemsida eller på annat sätt, medger du att vi kan spara och hantera dina kontaktuppgifter samt den information du ger oss. Vi hanterar din information i syfte att kunna utföra önskat arbete samt komma i kontakt med dig för planering och avstämning av detsamma. Vi kan även komma att kontakta dig med tjänsteerbjudanden eller kampanjer.

Information sparas så länge vi behöver uppgifterna för att planera, utföra samt följa upp beställt arbete, samt så länge som redovisningslagen kräver det.

Kontakt

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, kan du kontakta oss på:

Adress: Tjädervägen 5, 237 37 Bjärred
E-post: kontakt@larssonstradgard.se